Tag: đường tỉnh 923


Đường Tỉnh 923 Lộ Vòng Cung Từ  Thị Trấn Phong Điền Đến Ngã Ba Lộ Tẻ Ba Se Trên  Quốc Lộ 91.

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube @ Minh TV. Tuyến đường Tỉnh 923. Lộ Vòng Cung , từ Thị Trấn Phong Điền, huyện Phong Điền Thành Phố Cần Thơ, đến Ngã Ba Lộ Tẻ Ba Se , trên Quốc Lộ 91 , có chiều dài khoảng 15km , đi qua địa bàn Thị Trấn Phong Điền , Xã Tân Thới huyện Phong Điền và Phường Trường Lạc , Phường Phước Thới của Quận Ô Môn Thành Phố Cần Thơ. đến ngã ba......

Mehr erfahren